Voorwaarden

Ultimaker 3D-printbundels

Laatst bijgewerkt, 1 juli 2022

  • Discountprikkels zijn van toepassing van 1 juli tot 31 oktober 2022

  • Er kunnen geen verdere rechten worden afgeleid van deze promotie

  • De algemene voorwaarden van deze promotie kunnen naar eigen goeddunken van ultimaker worden gewijzigd

  • Promotie is onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten op omvang

  • Ultimaker behoudt zich het recht voor om de promotievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

  • Alle goedgekeurde terugbetalingen nadat de promotie -korting is betaald, worden verlaagd met de waarde van de toegepaste promotiekorting

  • Ultimaker is niet aansprakelijk voor een misverstand of verkeerde toepassing van de promotievoorwaarden

  • Geldigheid of recht op promotie is naar eigen goeddunken van Ultimaker

  • Ultimaker is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer heeft opgelopen als gevolg van de promotie, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet in staat zijn om aan de voorwaarden of andere redenen te voldoen

  • Alle andere standaardvoorwaarden blijven van toepassing

Terug naar de bundels